Clubgeschiedenis

Verhaal opgenomen door maître Guy Lambert bij de Heer en Mevrouw Jean Bosman op 14 november 94

Het schermen bestond in Leopoldsburg in 1934. Ik was toen 16 jaar en ik had besloten mij toe te leggen op deze discipline, die mij aangepast leek aan mijn uiterlijk en aan mijn vechters- en winnaars temperament.

We beschikten over de serre van het “Grand Hôtel du Camp” als schermlokaal (momenteel de winkel op de hoek tegenover de “Majestic”). Deze serre was gelegen juist naast de eetzaal van het hotel. Het spreekt vanzelf dat wij na elke training sabels en floretten, maar ook het kurken tapijt dat wij van de heer Mestdag, toen brouwer en afgevaardigde van de brouwerij Leopold, dienden op te ruimen. Sponsors waren een noodzaak en ik herinner mij dat wij bierkaartjes lieten drukken door de brouwerij. De opbrengst van de verkoop was voor de club.

Mijn schermmeester was de Adjudant Lemaire, schermleraar in de Infanterieschool in Leopoldsburg. De jaarlijkse bijdrage bedroeg 20 Fr!! Wat de leden betreft, bestonden wij uit een goed groepje militairen en burgers. Ik herinner me overigens verschillende namen : Florent Moens, Alfons Lemaître, Marcel Van Cam, Josse Théo (Café Le Phare, Koningsstraat), Cornelis Albert, Oeyen Marcel, Pierre Heule, Arthur Noynck, Bonte.

Wij trokken in die tijd met moucheté punten (met lederen knop). Het was noodzakelijk een aangepast pak aan te trekken, daar die gewafelde punten ontworpen waren om te haken in de kledij. Vandaag de dag heeft de elektronica geholpen in de ontwikkeling van registreerapparaten zoals deze voor de sabel. Ik herinner mij, ik spreek over de jaren juist voor 1940, in Brussel te zijn geweest om een demonstratie van het eerste schermregistreerapparaat bij te wonen!

Elk jaar organiseerden wij het “Schermbal”, een avond die doorging in het “Hôtel du Camp”. Het ging om een bal waar een uitnodiging vereist werd en de avondkledij was verplicht. Zonder te overdrijven kan men stellen dat het om een van de mooiste bals ging in de gemeente.

Tijdens de mobilisatie werd ons lokaal overgebracht naar het “Hôtel des Ardennes” in de Nicolaylaan en uitgebaat door mevrouw Christine Mekenfras.

Helaas zou de oorlog een einde maken aan onze wapenzaal, wat uiteraard het verdwijnen van onze club ten gevolge had. Maar ik hou er enkel goede herinneringen aan over en niets heeft die kunnen uitwissen!

Schermclub Jarnac werd opgericht in Februari 1988 te Leopoldsburg

De herinnering en ziel bleef bestaan en in 1986 werd er beslist opnieuw een schermclub op te richten. Op dat moment onder het bestuur van “jong en sportief”, dè sportclub van Leopoldsburg. Het kon echter niet lang uitblijven dat er schermers meer zouden willen dan enkel een vriendschappelijk tornooi onder de clubleden en in februari 1988 sloot de club zich aan bij de Vlaamse schermbond. Maître Lambert komt met het voorstel vanaf dan te bestaan als “Jarnac”.


Enkele sfeerbeelden uit de beginjaren bij Jong en Sportief

Clubnaam

Oorsprong van het woord " Jarnac"

Jarnac is een Franse stad met 4.786 inwoners. Het ligt in het zuidwesten van Frankrijk en is kantonhoofdplaats in het departement Charente, arrondissement van cognac in de streek Poitou-Charentes. Jarnac is gelegen op de oost oever van de Charente. Het is een centrum voor distillatie en commercialisatie van de beroemde "eaux de vie Cognac".

De geschiedenis van Jarnac is bijzonder rijk in gebeurtenissen. Zo daagde Guy de Chabot, baron van Jarnac, François de Vivonne, heer "de la Châtaigneraie" een familielid van Henri II uit voor een duel, daar deze laatste hem beledigd had. De ontmoeting vond plaats op 10 juli 1547 in bijzijn van de Koning, de koningin, Diane de Poitiers en van het hof.

Op het punt verslagen te worden, bracht Jarnac een onverwachte stoot toe, de beroemde " coup de Jarnac" die hem uiteindelijk toch de overwinning schonk.

Eeuwen later, heeft deze uitdrukking een pejoratieve betekenis gekregen, die het bij de oorsprong niet had.

Voor de schermers wordt de " coup de Jarnac" als volgt uitgevoerd:

Aanval van de Heer de la Châtaigneraie " steek rechtuit met uitval "

Parade door de Baron de Jarnac " septime liez sixte " en riposte met dolkstoot ( linkerhand ) die de Achillespees doorsneed door het uitvoeren van" Fente renversée "

Sinds januari 1996 is Jarnac een zeer bezochte plaats. In Jarnac, zijn geboortestad, rust immers het stoffelijk overschot van François Mitterand.