Nieuws

Nieuws en communicatie naar ouders, schermers en sympathisanten van de schermclub verloopt momenteel vooral via onze Whatsapp , Facebook groep en pagina. Maar we begrijpen ook dat niet alle schermers en hun ouders actief zijn op facebook. Daarom ziet u hier een samenvatting van het belangrijkste nieuws.

Ouderwerking

Het idee van de ouderwerking is dat we een groep geëngageerde ouders en vrijwilligers bijeen krijgen waarop we kunnen rekenen als we als club iets willen organiseren, zoals bijvoorbeeld een LSB, spaghetti avond, wafelbak, opendeurdag, etc. Een manier om de ouders die willen meer te betrekken in de club, zonder de verantwoordelijkheden die bestuursfuncties met zich meebrengen.

Als communicatiekanaal hiervoor hebben we een WhatsApp groep in het leven geroepen.
Lid worden van de WhatsApp groep kan via deze link:
https://chat.whatsapp.com/IJfdGNs4NfhAn59vOessbG


Dag van de ouder

Op zaterdag 25 juni van 12:00 tot 14:00 organiseren wij een snelcursus voor de ouders van onze schermers. Op de planning: Materiaalleer, de basistechniek, de scheidsrechter en wedstrijdverloop.

Waar? Onze schermzaal natuurlijk

Wanneer: 25-06-2022 12:00 – 14:00

Mee te brengen: Non marking schoenen, drinken, een goed humeur.

Bij voorkeur inschrijven via deze link.

Ministage Paasvakantie

Schermkring Skirmjan nodigt ons uit op hun jaarlijkse ministage tijdens de paasvakantie.
2 dagen boordevol schermplezier en leerrijke ervaringen. Wij raden het niet af.

Inschrijven kan hier

Wedstrijd Alkmaar & Priveles

Op 16 April vind te Alkmaar toernooi LUDUS ET GLADIUS plaats, op de 3 wapens. Ook wij zullen hier aanwezig zijn. Inschrijven voor de wedstrijd kan via Thomas, inscrijven voor extra privelessen doe je hier

Carousel imageCarousel imageCarousel image

Allstar Belgium/Delhem F&c

Op Zondag 3 april 2022 zal Allstar Belgium aanwezig zijn in de schermzaal met een verkoopstand. Jullie zullen dus welkom zijn op de training van 10 tot 13 uur om kennis te maken met Allstar Belgium by Delhem Fencing & Consultancy en de mogelijkheid hebben om schermmateriaal te passen en aan te schaffen.

Steun jij ons ook via Trooper?

Als club vinden we het belangrijk dat we kunnen blijven investeren in onze schermers. Spaar jij mee voor een nieuwe enrouleur, kabel of scoring machine?

Doe je online aankopen voortaan dan via trooper, en help ons een handje ;)


https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/schermclubjarnac

Training op Zaterdag Zondag!

Wij vinden het belangrijk dat de trainingen die we aanbieden van zo hoog mogelijke kwaliteit zijn, en we merkten dat dat op zaterdag soms moeilijk was door de korte duratie van die training. Nog meer nu dat de groep gegroeid is.

De training op zaterdag verlengen was geen optie, omdat de schermzaal simpelweg niet beschikbaar was voor en/of na onze training.

Om die reden hebben we besloten de training vanaf 20/11/2021 te verplaatsen naar zondag voormiddag. Zodat elke groep 1.5 uur kan schermen.

De nieuwe uren zijn:

-12: 10:00 - 11:30
+12, +18: 11:30 - 13:00

Coronamaatregelen: Vanaf 29/10/2021

Vanaf 29/10/2021 gelden er weer strengere maatregelen. Hieronder vindt u een korte samenvatting.


 • Mondmaskerplicht (12+) tot in de schermzaal

 • Covidsafe ticket is verplicht in de cafetaria

 • Trainers houden mondmaskers aan gedurende de hele training (en dragen mondmaskers in de schermmaskers)

 • Schermers mogen het mondmasker uitdoen tijdens het sporten, op voorwaarde dat de zaal voldoende verlucht wordt (PPM < 900) en dat de afstand van 1.5m behouden wordt

 • Publiek in de schermzaal is niet langer toegestaan. Ouders die de kleinste schermers helpen mogen dit nog doen, maar moeten na het omkleden de zaal verlaten.

 • Volg de looproute in de sporthal

 • Ontsmet je handen bij het binnenkomen

 • Beperk je tijd in de kleedkamer tot max. 15 minuten. Kom bij voorkeur in sportkledij naar de sporthal


We verzamelen buiten alvorens de schermzaal te betreden. Een trainer neemt de schermers mee naar binnen en brengt de schermers terug mee naar buiten na de training (-12). Bij slecht weer mag er in de gang gewacht worden, maar in geen geval betreden we de schermzaal zonder trainer.

Volledige maatregelen

Regels die gelden vanaf 29 oktober 2021:

Tijdens het sporten zelf gelden er geen beperkende maatregelen. Sportactiviteiten kunnen op een normale manier plaatsvinden.

Er gelden wel enkele controlerende maatregelen voor publiek en met betrekking tot de toegang tot en het beheer van sportinfrastructuur.

Maatregelen met betrekking tot het dragen van een mondmaker (vanaf 29 oktober!)

 • Van zodra je een indoor sportinfrastructuur betreedt, moet je verplicht een mondmasker dragen. Het mondmasker is verplicht voor iedereen in de gangen, tribunes en kleedkamers (behalve in de douche).

 • Je mag het mondmasker tijdelijk afzetten om iets te eten of te drinken.

 • Trainers houden het mondmasker op. Ook wisselspelers tijdens een wedstrijd dragen een mondmasker

 • Tijdens het sporten moet je geen mondmasker dragen

 • Het mondmasker is niet verplicht op plaatsen en evenementen waar het CST (covid Safe Ticket) van toepassing is, met uitzondering van het personeel van fitnesscentra en van inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten uitgeoefend worden

Publiek (onder voorbehoud van bevestiging op 29/10)

 • Er zijn geen beperkende maatregelen indien het publiek indoor onder de 200 personen en outdoor onder de 400 personen blijft. Houd wel rekening met de algemene verplichtingen voor het dragen van een mondmasker in publiek toegankelijke indoorinfrastructuur.

 • Bij meer publiek heb je als organisator twee opties:

  • Je werkt zonder Covid Safe Ticket

   • Beperkende maatregelen zoals social distance, mondmasker (enkel indoor) en handhygiëne blijven behouden

   • Het mondmasker mag tijdelijk afgezet worden als je op een vaste plaats zit of om te eten of te drinken.

   • Je moet goedkeuring vragen aan je lokaal bestuur: je vult een CERM-scan in en indien indoor ook een CIRM-scan

   • Het maximum toegelaten publiek is beperkt tot 3.000 personen indoor (of 100% van CIRM-capaciteit indien dit lager is dan 3.000) of 5.000 personen outdoor

   • Via een CIRM-scan kan je van deze maximum aantallen afwijken indien je je publiek in compartimenten tot max. 30% van de tribunecapaciteit kan laten plaatsnemen.

  • Je werkt met een Covid Safe Ticket (voor iedere bezoeker)

   • Voor deze ‘massa-evenementen’ heb je de toestemming van je lokale bestuur nodig

   • Je hoeft geen beperkende maatregelen op te leggen

   • Het publiek is beperkt tot maximum 75.000 personen.

   • Ook voor massa-evenementen met minder dan 200 personen binnen of 400 personen buiten kan je met een Covid Safe Ticket werken. Informeer de deelnemers in dat geval duidelijk op voorhand.

  • Kinderen tot 12 jaar moeten net zoals voor de toepassing van het Digital Covid Certificate, ook voor het Covid Safe Ticket niet getest worden.

  • Je bent als organisator NIET verplicht de testmogelijkheid aan de ingang van het evenement aan te bieden.

Indoor infrastructuur (voor clubs met een eigen indoor-infrastructuur)

 • Je moet over een eigen actieplan inzake ventilatie en monitoring van de luchtkwaliteit beschikken. Bij de opmaak hiervan gebruik je het implementatieplan ventilatie als leidraad.

 • Volgens het federale MB moet je verplicht CO2-meters plaatsen in alle besloten gemeenschappelijke ruimtes van inrichtingen die tot de sportsector behoren, met inbegrip van de fitnesscentra, waar meerdere mensen zonder mondmasker samenkomen voor een periode van langer dan 15 minuten. Voor sportinfrastructuur vallen enkel de sportruimtes en de kleedkamers hieronder (met uitzonderingen, zie verder)

  • De CO2-meter moet aanwezig zijn wanneer de activiteit plaatsvindt.

  • Deze CO2-meters moet je op een voor de bezoeker zichtbare plaats ophangen, maar niet naast open ramen of deuren en niet naast de uitgang van de ventilatie.

  • De CO2 meter moet je instellen op een waarschuwingsniveau van 900 ppm. Indien deze drempel wordt overschreden, moet je bijkomende beheersmaatregelen nemen op basis van het hogervermelde actieplan. Wordt de waarde van 1200ppm overschreden, bevelen we aan te voorzien in een erkend systeem voor luchtdesinfectie of luchtfiltratie die een luchtkwaliteit verzekert die gelijkwaardig is aan 900ppm.

  • Bijkomende tips over ventilatie en correct gebruik van CO2-meters vind je terug op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Uitzonderingen: het plaatsen van de CO2-meter is niet verplicht, maar wel aanbevolen:

 • wanneer je een publiek toegankelijk alternatief weergavesysteem in realtime kan voorzien (bijvoorbeeld als er reeds een centraal CO2 meetsysteem bestaat zoals bij een gebouwbeheersysteem).

 • in sportruimtes met een oppervlakte van minstens 400 m2, een hoogte van minstens 7 meter en met mechanische ventilatie of buitendeuren en -ramen die open kunnen. Deze ruimtes moeten wel beschikken over een actieplan ventilatie, zoals aangegeven in het basisprotocol sport en corona

 • in kleedkamers waar de bezoekers minder dan 15 minuten verblijven, op voorwaarde dat je hiervoor over een actieplan beschikt.

 • We adviseren om in dit actieplan minstens volgende items op te nemen:

  • Individuen of sportgroepen mogen de kleedkamer niet langer dan 15 minuten gebruiken

  • Je moet een vrij tijdslot inlassen waarin individuen/sportgroepen de kleedkamer niet mogen gebruiken om maximaal te kunnen verluchten/ventileren.

  • Tijdens het gebruik van de kleedkamer houden de gebruikers het mondmasker zoveel mogelijk op (behalve tijdens het douchen).

  • Voor inspiratie verwijzen we naar het implementatieplan ventilatie voor extra maatregelen

Opgelet: Lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Indien onze gemeente strengere maatregelen neemt, zullen we jullie zo snel mogelijk informeren.


Regels die gelden vanaf 1 November 2021:

Voor iedereen:

 • Er zijn geen beperkingen voor de sportclubs op gebied van sporten. Alles kan en mag dus zoals voorheen doorgaan.

 • Wel wordt er gevraagd om extra aandacht te schenken aan de basisregels:

  • Handen ontsmetten

  • Afstand houden indien niet noodzakelijk voor de sportbeoefening.

  • Mondmaskerplicht voor 12+ indoor (tot op het sportterrein).

Concreet voor sporthal ’t Geleeg:

  • In de sporthal is een looproute uitgewerkt om ervoor te zorgen dat de social distance gewaarborgd blijft. Gelieve deze ook strikt te volgen.

  • Er is een mondmaskerplicht (12+) tot op het sportterrein. Tijdens het sporten mag het mondmasker afgezet worden.
   Na het sporten moet het mondmasker weer opgezet worden bij het verlaten van het sportterrein.

  • In de inkomhal staat een zuil met handgel. Ontsmet je handen bij het binnenkomen en het buitengaan.

  • Bij het binnenkomen ga je onmiddellijk naar je sportzaal. Je mag niet in de inkomhal samenkomen.

  • In het lokaal van de zaalwachter en het bureau staat een zwart-gele lijn op de grond. Hier moet je achter blijven.

  • Sportmateriaal mag uitgeleend worden. De zaalwachter leent dit zelf uit. Je mag niet in het materiaallokaal komen.
   Ook voor de ontsmetting van sportmateriaal, kunnen jullie aan de zaalwachter de nodige materialen vragen. Wij stellen deze ter beschikking.

  • Er moet altijd een trainer of een meerderjarige toezichter aanwezig zijn op de training.

  • Beperk de duur van je verblijf in de kleedkamers (max 15 min.)
   Kom bij voorkeur in je sportkledij naar de sporthal en ga onmiddellijk naar het terrein.

Publiek is toegelaten onder volgende voorwaarden:

 • De limieten voor publiek bij sportwedstrijden zijn duidelijk bepaald:

  • Zonder Covid Safe Ticket:

   • Binnen tot max 200 personen,

    • met mondmasker en op een veilige afstand

   • Buiten tot max 400 personen

    • zonder mondmasker en op een veilige afstand.

  • MET Covid Safe Ticket:

   • Indoor verplicht vanaf 200 personen

    • Geen mondmasker, veilige afstand blijft aangeraden

   • Outdoor verplicht vanaf 400 personen.

    • Geen mondmasker, veilige afstand blijft aangeraden

  • Sportclubs kunnen evenwel kiezen om het Covid Safe Ticket toe te passen onder de grenswaarden (200 indoor/400 outdoor)

Concreet voor Sporthal ’t Geleeg:

 • Publiek is enkel toegelaten tijdens wedstrijden zittend op de tribune in de grote zaal

  • dus niet tijdens trainingen!

 • In alle andere zalen wordt geen publiek toegelaten

  • Ouders mogen hun kind vergezellen tot aan de sportzaal en keren dan terug

 • De limieten voor publiek bij sportwedstrijden zijn duidelijk bepaald:

  • Zonder Covid Safe Ticket:

   • Binnen tot max 200 personen,

    • met mondmasker en op een veilige afstand

  • MET Covid Safe Ticket:

   • Indoor verplicht vanaf 200 personen

    • Geen mondmasker, veilige afstand blijft aangeraden

  • Sportclubs kunnen evenwel kiezen om het Covid Safe Ticket toe te passen onder de grenswaarden (200 indoor)

  • De organiserende sportclub zal deze keuze moeten maken EN de controle op het Covid Safe Ticket uitvoeren

Horeca/cafetaria + fitnesszaken

 • In de horeca is er een verplichting op het Covid Safe Ticket.

  • De uitbater is ook verplicht dit te controleren.

  • Mondmaskerplicht voor de uitbater en zijn personeel (vanaf 29 oktober)

  • Voor de bezoeker vervalt de mondmaskerplicht wegens Covid Safe Ticket.

 • CO2-monitoring met bijhorende wetgeving blijft verplicht.

Alle horecazaken in Leopoldsburg worden nog door de middenstandsambtenaar geïnformeerd.

Indien er club-specifieke vragen, neem je hiervoor zeker contact met de sportdienst.


Schermclub Jarnac op verplaatsing

Schermkring Skirmjan nodigt ons uit op hun extra lange herfsttraining van 9u30 tot 15u00 op zaterdag 06/11/2021. Uiteraard gaan we die kans niet laten liggen en nemen we jullie mee voor een dag vol leerrijk schermplezier!

We verzamelen om 9:15 aan de sporthal: Gazometerstraat 5 3800 Sint-Truiden.

Inschrijven kan via Deze link!

Limburgse Schermbeker 2021 - 2022

Op 24 oktober 2021 zal de Limburgse Schermbeker weer starten.

De eerst manche wordt samen met de Vlaamse Schermbond (VSB) georganiseerd bij ons te Leopoldsburg!

Samen met jullie verwachten we hier een schitterende dag van te maken.
Schrijf je snel in via https://www.limburgseschermbond.org/limburgse-schermbeker/inschrijven !

Leon Paul DE op LSB

Na 2 jaar coronacrisis kan het al eens zijn dat je je uitrusting ontgroeide.

Goed nieuws, want Leon Paul Germany zal aanwezig zijn met een materiaalstand op de LSB/VSB beker te Leopoldsburg op 24 oktober 2021.

Ook op voorhand bestellen is mogelijk. Neem hiervoor contact op met Leon Paul Germany via: info@leonpaul.de

Resultaten LSB Leopoldsburg

De resultaten van de vorige LSB zijn beschikbaar op https://www.limburgseschermbond.org/limburgse-schermbeker/resultaten.

Bedankt aan alle vrijwilligers, en een dikke proficiat aan onze schermers! Jullie hebben een mooi resultaat neergezet. We zijn trots op jullie.

Start seizoen 2021-2022

Jawel, het is zover!

Het nieuwe schermseizoen breekt aan!

Het lijkt erop dat we stilaan kunnen terugkeren naar een nieuw normaal. Zowel groep -12, als groep +12 mag terug starten met schermen!
Vanaf dinsdag 31/08/2021 staan wij weer voor jullie klaar in de schermzaal. Kijk zeker op onze homepagina voor de laatste CoVID-19 maatregelen!

Voor -12: De trainingen starten terug op dinsdag van 18:15 - 19:45 en op zaterdag van 11:00 tot 12:00.

Voor +12: De trainingen starten terug op donderdag van 20:00 tot 21:30 en op zaterdag van 12:00 tot 13:00.

Inschrijven per training is niet langer verplicht.

Inschrijven voor dit seizoen kan via deze link!

Tot binnenkort!

ZOMERVAKANTIE!

Het was een beetje een afsluiter in mineur, maar de zomervakantie staat weer voor de deur!

Bedankt aan alle schermers die ondanks de pandemie vol goesting zijn blijven schermen. Bedankt aan alle ouders en sympathisanten voor de steun en het begrip, en de goede medewerking tijdens deze bijzondere periode.

In september zullen wij weer voor jullie klaarstaan in onze Schermzaal. Geniet nu vooral van die welverdiende zomervakantie. Tot binnenkort!

- Schermclub Jarnac

COVID-19: Training 12-18

Goed nieuws voor onze schermers tussen 12 en 18 jaar: We starten de trainingen op donderdag weer op!

Onder de huidige regels mag groep 12+ weer schermen in openlucht. De regels veranderen echter snel, en vanaf 1 april zal dit terug beperkt worden tot -18.

Nu, de plannen waren er al, en we laten jullie niet in de steek. We starten de training op donderdag weer op. We schermen niet in de schermzaal, maar wel aan de ingang achteraan de sporthal (zie afbeelding).

De training zal doorgaan van 19:30 tot 21:00. We verzamelen achteraan de sporthal op de parking (Tegenover Berkenlaan 81, 3970 Leopoldsburg), aan de zwarte poort. Mee te brengen: sportschoenen voor buiten, je eigen drinken, een mondmasker, een lange broek, eventueel een trui.

Inschrijven voor de training op donderdag (12-18) kan hier (niet verplicht, wel handig).
Inschijven voor de training op Dinsdag of Zaterdag (-12) is niet nodig.

Let op!
Normaalgezien gaan de trainingen voor groep +12 door op donderdag van 20:00 tot 21:30. Vanwege de coronacrisis zijn de uren nu aangepast naar 19:30 - 21:00.

23-03-2021

COVID-19: Training enkel -12

Vanwege de huidige CoVID-19 maatregelen kunnen niet alle trainingen doorgaan. Groep +12 mag momenteel niet schermen, maar trainingen voor groep -12 gaan wel door.


Let op!
Voor de kerstvakantie gingen de trainingen voor groep -12 door op woensdag en zondag. Vanaf 2021 zullen we terug trainen op de gebruikelijke uren op dinsdag en zaterdag.

20/12/2020

CoVID-19: Sluiting Sporthal tot 22 november 2020

Gezien het sterk stijgende aantal CoVID-19 cases in het land, werden gisteren nieuwe maatregelen bekend gemaakt waardoor onze trainingen voor schermers ouder dan 12 niet meer zouden kunnen doorgaan. De gemeente doet er echter nog een schepje bovenop en heeft besloten de sporthal te sluiten vanaf morgen tot en met zondag 22 november. Tot dan zullen er dus geen trainingen plaatsvinden. Ook niet voor groep -12.

We zullen elkaar dus weer even niet zien, maar de strijd tegen dit virus is momenteel belangrijker dan schermen.
Wij hopen iedereen terug te zien na deze tweede golf. Houd jullie gezond, tot binnenkort.

28/10/2020

CoVID-19: Code Oranje

Sinds woensdag 14-10-2020 zit de Belgische sportsector in "Code Oranje".

Wat betekend dit concreet?

Voor de schermers onder 12 jaar verandert er niets. Zij komen nog steeds trainen op de gewoonlijke uren, maar vermijden contact met de trainers. Trainingen verlopen zoveel mogelijk contactloos. De trainers dragen mondmaskers gedurende de hele training.

Voor de schermers ouder dan 12 zullen wij een geheel nieuw concept hanteren. Groepstrainingen zijn spijtig genoeg niet langer aan de orde. Omdat we jullie niet in de steek willen laten, en iedereen de kans willen geven om nog iets bij te leren, schakelen we over naar privelessen.

Via de registratiepagina kan je je registreren voor een tijdsslot van 20 minuten. Gedurende dat tijdsslot zal jij een intensieve privéles krijgen van een van onze trainers. Aan het einde van dit tijdsslot rond je af en verlaat je de schermzaal, zodat de volgende schermer aan zijn/haar tijdsslot kan beginnen.

Wij zullen ervoor zorgen dat er genoeg tijdsloten beschijbaar zijn voor alle schermers, zodat niemand uit de boot valt. Iedere schermer krijgt de kans om minstens 1, en maximum 2 lesmomenten te volgen per week. Lukt het je niet om te registreren? Verwittig ons dan via trainers@schermclubjarnac.org.

13/10/2020

CoVID-19: Aanpassing uren training zaterdag

Om beter te kunnen voldoen aan de covid-19 richtlijnen in de sporthal, hebben we besloten de uren van de training op zaterdag aan te passen.

In plaats van 11:00 - 12:30 zal de training voor groep -12 doorgaan van 11:00 tot 12:00.

+12 zal trainen van 12:00 - 13:00 in plaats van 11:30 - 13:00.

Wij danken jullie voor jullie begrip.

09/09/2020

CoVID-19: Opstart september 2020

Tijd voor een nieuwe start.

Na het vervroegd afsluiten van het vorige seizoen, het afgelasten van onze Limburgse Schermbeker, het niet doorgaan van de Italiaanse Avond, een lockdown, en een "staycation" later, komt het nieuwe seizoen er weer aan!

De huidige maatregelen in acht nemende, zullen wij terug voor jullie klaar staan.

Wij hopen iedereen weer gezond en wel terug te zien in de schermzaal vanaf Dinsdag 1 september. Inschrijven kan alvast via de pagina Trainingen/Inschrijven.

15-08-2020

Schermclub Jarnac: Beperkte heropstart 2020 (-12)

Vanwege de nieuwe Federale maatregelen omtrent CoVID-19, waren wij genoodzaakt om alle trainingen stop te zetten tot ten vroegste 18 mei. Wij volgden hierin het advies van de Federale regering en de Koninklijke Belgische Federatie der Schermkringen.

Sinds 8 juni mogen contactsporten echter weer doorgaan voor kinderen jonger dan 12. Om die reden zullen wij de komende weken de deuren weer openen. Zo kunnen we een verkort seizoen toch nog op een positieve noot afsluiten.

De komende dinsdagen (16/06/2020, 23/06/2020 en 30-06-2020) zullen de trainingen voor de -12 groep (met oog op de huidige coronamaatregelen) hervat worden. Zoals altijd beginnen we om 18:15, en schermen we tot 19:45. Meer info omtrent de heropstart en huidige maatregelen lees je in deze informatiefiche.

15-06-2020

Schermclub Jarnac: Gesloten tot nader order

Vanwege de nieuwe Federale maatregelen omtrent CoVID-19, zijn wij genoodzaakt om alle trainingen stop te zetten tot ten vroegste vrijdag 3 april. Wij volgen hierin het advies van de Federale regering en de Koninklijke Belgische Federatie der Schermkringen. We houden jullie op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Wij wensen iedereen een goede gezondheid toe en hopen iedereen gezond en wel terug te zien na deze crisis.

17-03-2020

Limburgse Schermbeker Leopoldsburg: Uitgesteld

Met spijt moeten we meedelen dat de Limburgse Schermbeker zondag 15/03/2020 niet zal doorgaan.

Vanwege “Het Coronavirus”, Covid-19, stelt de K.B.F.S. samen met de Vlaamse Schermbond de vraag om alle sportevenementen binnen het Schermen in België uit te stellen tot ten vroegste 18-19 april.

Om die reden zullen wij ook onze LSB moeten uitstellen. Let op, uitstel betekent niet noodzakelijk afstel! We houden de situatie nauwlettend in het oog en zoeken voor jullie naar een nieuwe datum.

We verontschuldigen ons voor dit ongemak, maar hopen dat we jullie allemaal kunnen verwelkomen op de volgende editie.


12-03-2020

Limburgse Schermbeker 2019-2020

De Limburgse Schermbeker is weer officieel van start gegaan!

Schrijf je snel in via de pagina "Limburgse Schermbeker!"


Op de agenda:

22-09-2019: LSB/VSB Maaseik (Vast Als Eik)

06-10-2019: LSB Roermond (Elan)

09-11-2019: LSB Heerlen (Axionikos)

01-12-2019: LSB Hasselt (Herkenrode)

02-02-2019: LSB Sint-Truiden (Skirmjan)

08-03-2019: LSB Leopoldsburg (Schermclub Jarnac)

Het Nieuwe seizoen

De vakantie loopt stilaan op zijn einde, en wij staan te popelen om jullie terug te ontmoeten in de schermzaal!

De trainingen worden hervat vanaf dinsdag 3 september, zelfde uren als vorig jaar. Meer info hier over: Trainingen


Tot binnenkort!

Schermclub Jarnac op YouTube

Een korte terugblik op een fantastisch seizoen.

Bedankt aan onze schermers & trainers om er zo´n tof seizoen van te maken. Geniet van de welverdiende vakantie.

Tot in September!

Italiaanse Avond 2019: 30 Jaar Jarnac!

Onze club mocht dit jaar 30 kaarsjes uitblazen. En dat moesten we vieren.

Op Zaterdag 22-06-2019 ging onze beruchte jaarlijkse Italiaanse avond door! Het was een heerlijk pastabuffet en een gezellige avond boordevol entertainment.

De avond ging door in de Parochiezaal van Heppen, Beringsesteenweg 8-12, 3971 Heppen, Leopoldsburg.

Bedankt aan alle aanwezigen, vrijwilligers, en het bestuur van schermclub Jarnac om deze avond tot een fantastisch einde te brengen. Tot volgend jaar!

Limburgse schermbeker

Deze interprovinciale wedstrijd bestaat uit 6 manches, elk georganiseerd door een andere Limburgse Schermclub. Dit over de landgrenzen heen!

De Limburgse schermbeker is ontstaan uit een wil om onze schermers zo veel mogelijk ervaring op te laten doen tegen zo veel mogelijk andere schermers. En dit binnen een vriendschappelijke sfeer.

Het is de ideale wedstrijd om te starten, nieuwe banden te leggen, en te groeien in de wereld van het schermen.


Meer info hierover vindt u terug op https://www.schermclubjarnac.org/limburgse-schermbeker

LSB Leopoldsburg 2019

Volg deze link om de uitslagen te bekijken.

Italiaanse Avond 2018

Op Zaterdag 10-02-2018 ging onze jaarlijkse Italiaanse avond door! Een heerlijk pastabuffet en een gezellige avond boordevol entertainment.

Kaarten waren verkrijgbaar gedurende de trainingen of via info@schermclubjarnac.org

bedankt aan alle vrijwilligers om de avond tot een goed einde te brengen!

Video 2014-2015

Een terugblik op het voorbije seizoen